Welcome to our blog! You can see the photos ,watch the videos of our lessons and download files here!Enjoy it!Selda Kul Baştürk

23 Kasım 2014 Pazar

number song

seçmeli derste canımız sıkılırsa şarkı söyleriz:)


countables-uncountables(for the 6th grades)

Countable nouns
Sayılabilen isimler
Noun
İsim Dog
Köpek Apple
Elma Car
Araba Umbrella
Şemsiye Bardak
Countable
Sayılabilir A dog.
Bir köpek.
You can count dogs.
Köpekleri saya-bilirsiniz.

An apple.
Bir elma.
You can count apples.
Elmaları saya-bilirsiniz.

A car.
Bir araba.
You can count cars.
Arabaları saya-bilirsiniz.

An umbrella.
Bir şemsiye.
You can count umbrellas.
Şemsiyeleri saya-bilirsiniz.

A glass.
Bir bardak.
You can count glasses.
Bardakları saya-bilirsiniz.

Question
Soru How many dogs are there?
Kaç köpek var?

How many apples are there?
Kaç elma var?

How many cars are there?.
Kaç araba var?

How many umbrellas are there?
Kaç şemsiye var?

How many glasses are there?
Kaç bardak var?

Answer
Cevap There's one dog.
Bir köpek var. There are two apples.
İki elma var. There are three cars.
Üç araba var. There are four umbrellas.
Dört şemsiye var. There are five glasses.
Beş bardak var.
Uncountable nouns do not take an article and do not have a plural form.
Sayılamayan isimler tanımlayıcı almazlar ve çoğul şekilleri yoktur.

Examples
Örnekler

I bought sugar.
Şeker satın aldım.

I bought some sugar.
Biraz şeker satın aldım.

Uncountable nouns
Sayılamayan İsimler
Noun
İsim Sugar
Şeker Jewellery
Mücevher Cheese
Peynir
Uncountable
Sayılamaz You can't count sugar.
Şekeri sayamazsınız.

You can't count jewellery.
Mücevheratı sayamazsınız.

You can't count cheese.
Peyniri sayamazsınız.

Question
Soru How much sugar is in the bowl?
Kasede ne kadar şeker var?

How much jewellery is there?
Ne kadar mücevherat var?

How much cheese is there?
Ne kadar peynir var?

Answer
Cevap There is some sugar in the bowl.
Kasenin içinde bir miktar şeker var.

There is some jewellery.
Bir miktar mücevherat var.

There is some cheese.
Bir miktar peynir var.

Uncountable nouns
Sayılamayan İsimler
Noun
İsim Wine
Şarap Furniture
Mobilya Money
Para
Uncountable
Sayılamaz You can't count wine.
Şarabı sayamazsınız.

You can't count furniture.
Mobilyayı sayamazsınız.

You can't count money.
Parayı sayamazsınız.

Question
Soru How much sugar is there in the bottle?
Şişede ne kadar şarap var?

How much furniture is there?
Ne kadar mobilya var?

How much money is in the bag?
Çantada ne kadar para var?

Answer
Cevap There is some wine in the bottle.
Şişede bir miktar şarap var.

There is some furniture.
Bir miktar mobilya var.

There is some money in the bag.
Çantada bir miktar para var.

Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma

By using expressions like "a bowl of", "a piece of" before uncountable names, uncountable names can be made countable.

Sayılamayan isimlerden önce "a bowl of" (bir kase) , "a piece of" (bir parça) gibi ifadeler getirilerek sayılamayan isimler sayılabilir yapılır.

Bowl
kase
Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma
Uncountable Noun
Sayılamayan İsim Sugar
Şeker Jewellery
Mücevherat Cheese
Peynir
Uncountable Question
Sayılamayan soru cümlesi How much sugar is there?
Ne kadar şeker var?

How much jewellery is there?
Ne kadar mücevherat var?

How much cheese is there?
Ne kadar peynir var?

Answer
Cevap There's a lot of sugar.
Çok şeker var.

There's some jewellery.
Bir miktar mücevherat var.

There's a lot of cheese.
Çok peynir var.

Add a word
Bir kelime ekleyin Piece
parça Round
daire
Make it Countable
Sayılabilir yapma A bowl of sugar.
Bir kase şeker. A piece of jewellery.
Bir parça mücevherat. A round of cheese.
Bir daire peynir.
Countable Question
Sayılabilir soru cümlesi How many bowls of sugar are there?
Kaç kase şeker var? How many pieces of jewellery are there?
Kaç parça mücevherat var? How many rounds of cheese are there?
Kaç daire peynir var?
Answer
Cevap There's one bowl of sugar.
Bir kase şeker var. There are two pieces of jewellery.
İki parça mücevherat var. There are three rounds of cheese.
Üç daire peynir var.
Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma
Uncountable Noun
Sayılamayan İsim Wine
Şarap Furniture
Mobilya Money
Para
Uncountable Question
Sayılamayan soru cümlesi How much wine is there?
Ne kadar şarap var?

How much furniture is there?
Ne kadar mobilya var?

How much money is there?
Ne kadar para var?

Answer
Cevap There's some wine.
Bir miktar şarap var.

There's some furniture.
Bir miktar mobilya var.

There's a lot of money.
Bir miktar para var.

Add a word
Bir kelime ekleyin Bottle
şişe Piece
parça Bag
çanta
Make it Countable
Sayılabilir yapma A bottle of wine.
Bir şişe şarap. A piece of furniture.
Bir parça mobilya. A bag of money.
Bir çanta para.
Countable Question
Sayılabilir soru cümlesi How many bottles of wine are there?
Kaç parça şişe var? How many pieces of furniture are there?
Kaç parça mobilya var? How many bags of money are there?
Kaç çanta para var?
Answer
Cevap There's one bottle of wine.
Bir şişe şarap var. There are two pieces of furniture.
İki parça mobilya var. There are four bags of money.
Dört çanta para var.
Bag
çanta A bag of money.
Bir çanta para.
Barrel
Fıçı A barrel of beer.
Bir fıçı bira.
Bottle
Şişe A bottle of wine.
Bir şişe şarap.
Bowl
Kase A bowl of sugar.
Bir kase şeker.
Box
Kutu A box of cereal.
Bir kutu tahıl.
Bucket
Kova A bucket of water.
/Bir kova su.
Can
Kutu A can of Coke.
Bir kutu kola.
Carton
Kutu A carton of milk.
Bir kutu süt.
Cup
Fincan A cup of coffee.
Bir fincan kahve.
Glass
Bardak A glass of water.
Bir bardak su.
Jar
Kavanoz A jar of honey.
Bir kavanoz bal.
Packet
Paket A packet of butter.
Bir paket tereyağı.
saucepan
Kulplu tencere A saucepan of rice.
Bir tencere pilav.
Spoon
Kaşık A spoonful of sugar.
Bir kaşık şeker.
Tank
Depo A tank of petrol.
Bir depo benzin.
Tin
Teneke A tin of custard.
Bir teneke muhallebi.
Tub
Tekne A tub of margarine.
Bir tekne margarin.
Tube
Tüp A tube of toothpaste.
Bir tüp diş macunu.
You can measure uncountable nouns to make them countable:
İsimlerden önce ölçü birimi de kullanarak sayılamayan isimler sayılabilir yapılabilir.
Litre
litre 3 litres of water.
3 litre su.
Pint
Pint(galonun sekizde biri) A pint of beer.
Bir pint bira.
pound / ounce / kilo etc...
libre / ons / kilo vs.
You can also measure uncountable nouns in different ways
Sayılamayan isimleri değişik yollarla da ölçebilirsiniz
Ball
Top A ball of wool.
Bir top yün.
Bar
Kalıp A bar of soap.
Bir kalıp sabun.
Piece
parça A piece of cake.
Bir parça pasta.
Pinch
tutam A pinch of salt.
Bir tutam tuz.


some-any (for the 6th grades)

SOME

Some, biraz, birkaç anlamında kullanılmaktadır ve hem sayılabilen, hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılabilir. Sayılabilen isimlerle birlikte kullanıldığında birkaç, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise biraz anlamlarına gelir.
Some, sayılabilen isimlerle kullanıldığı zaman isimler çoğul olur, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise her zaman tekil olarak gelir. Birkaç istisna durum haricinde some her zaman olumlu cümlelerde kullanılır. Bu istisna durumlar aşağıda açıklanacaktır.
EXAMPLES (ÖRNEKLER)
- There are some children in front of your house. (Evinizin önünde birkaç çocuk var.)
- There are some flowers in a vase on his table. (Masanın üstünde vazo içerisinde birkaç çiçek var.)
- Her mother has some pairs of shoes. (Annesinin birkaç çift ayakkabısı var.)
- Some people called the police this morning. (Birkaç kişi bu sabah polisi aradılar.)
Yukarıdaki cümlelerde some, sayılabilen isimlerle kullanılmaktadır ve isimler hep çoğul olarak görülmektedir.
- There is some water in the bottle. (Şişede biraz su var.)
- I have got some money in my purse. (Cüzdanımda biraz param var.)
- Dad is going to buy some sugar. (Babam biraz şeker alacak.)
- He needs some medicine. (Biraz ilaca ihtiyacı var.)
Bu cümlelerde some sayılamayan isimlerle kullanılmıştır va tekil olarak düşünülmüştür.
► Some kelimesi normalde olumlu cümlelerde kullanılır. Fakat bazı durumlarda soru cümlelerinde de kullanılabilir. Eğer soru cümlesini kuran kişi cevabın evet olacağını düşünüyor veya öyle bir cevap umuyorsa, soru cümlesinde some kullanılabilir.

- Have you got some coffee? (Biraz kahveniz var mı?)
- Dad, can you give me some money? (Baba bana biraz para verir misin?)
► Some ayrıca, rica veya teklif anlamı içeren soru cümlelerinde de kullanılır. Bu cümleler yapı olarak soru cümlesi olsa da, anlam olarak soru değil, rica veya teklif cümleleridir.
- Would you like some more orange juice? (Biraz daha portakal suyu alır mıydınız?)
- May I have some of your pens? (Kalemlerden birkaçını alabilir miyim?)
ANY

Any kelimesi hiç anlamında kullanılmaktadır ve hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılabilir. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında her zaman çoğul, sayılamayan isimlerle kullanıldığında ise hep tekil olur. Any kelimesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
EXAMPLES (ÖRNEKLER)
- There aren't any students in the classroom. (Sınıfta hiç öğrenci yok.)
- Are there any cars in the garage? (Garajda hiç araba var mı?)
- Did he bring any friends to the party last week? (Geçen hafta partiye hiç arkadaş getirdi mi?)
- Doesn't your teacher have any books on this subject? (Bu konu hakkında hocanızın hiç kitabı yok mu?)
Yukarıdaki cümleler sayılabilen isimlerdir ve görüldüğü gibi hepsi çoğuldur.
- There isn't any jam in the fridge. (Buzdolabında hiç reçel yok.)
- Have you got any money in your purse? (Cüztdanında hiç para var mı?)
- Don't you eat any butter for breakfast? (Kahvaltıda hiç tereyağı yemez misin?)


Learn Town Vocabulary!

Places in my town

English Time Songs, In The City

12 Kasım 2014 Çarşamba

kelime kartlarımız